Home > Články > Florbal se připojuje k tradičním sportům

Florbal se připojuje k tradičním sportům

V rámci Plzeňského tréninkového centra mládeže (PTCM) se k tradičním sportům připojuje i florbal.

Plzeňské tréninkové centrum mládeže je projekt vzniklý pod záštitou města Plzně v rámci dotačního titulu Podpora sportu a tělovýchovy včetně hendikepovaných sportovců. Jeho cílem je podpořit formou dotace tělovýchovné subjekty se sídlem na území města Plzně.

Do programu jsme vstoupili ve spolupráci s dalším plzeňským klubem FBŠ SLAVIA Plzeň a florbal se tak přidá k dalším tradičním sportům, jako je volejbal, basketbal nebo třeba plavání.

Pro rok 2023 bylo na základě vyhodnocení fungování stávajících PTCM a na základě podaných žádostí, doporučení gesčního radního a vyhodnocení Komise pro sport a mládež do kategorie A - PTCM zařazeno 9 subjektů, a to ve sportech plavání, volejbal, basketbal, lukostřelba, futsal, badminton, lyžování, pozemní hokej a florbal. O důležitosti daných sportů mluví jednotlivé úspěchy i to, že celkově bylo v kategorii PTCM zařazeno více než 6 tis. členů a z toho více než 4,5 tis. dětí a mládeže.

Velké díky patří městu Plzeň a Tomáši Morávkovi, radnímu pro sport, díky jejichž podpoře a iniciativě můžeme dál posouvat úroveň florbalu v našem regionu.

Touto cestou děkujeme také klubu FBŠ SLAVIA Plzeň, se kterým jsme do programu vstoupili. Naše spolupráce se osvědčila již při ATF (Akademie talentovaných florbalistů), nyní se tedy už máme o co opřít a věříme, že naše spolupráce přinese nové možnosti ve výchově mladých sportovců.

„Spolupráce s FBŠ SLAVIA Plzeň v rámci výchovy talentovaných hráčů vnímám jako důležitý krok. Jsem rád, že se nyní naše spolupráce prohloubila a těším se na to, že další společné projekty posunou florbal v celém regionu o kus dál,“ sděluje šéftrenér Jaromír Täuber.

Hlavní partneři

Plze?
Plze?ský kraj
?eský florbal

Exkluzivní florbaloví partneři

Unihoc
Zone

Partneři

NSA
M?stský obvod Plze? 1
Autoprodej Šrámek
M?stský obvod Plze? 3
Pešek technology
Účto 33
E.T.B. Solar
Městský obvod Plzeň 4
BSJ Group
Levná kanalizace
Atawa
LineaHome
SOS print
Česká obec sokolská
MCDAVID
Jump family
Nadace čez
Krašovská
MO Plzeň 2
eurosoftware
vyřešme
Autovia
WPC
DBA
PTservis

Partneři 1. ligy ČF

Exesport