MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S FLORBALOVÝM KLUBEM FBC PLZEŇ

Vážení obchodní partneři,
je více než patrné, že abychom mohli realizovat své cíle a přispět tím i k radosti široké veřejnosti, musíme zajistit dostatek finančních prostředků. Věříme, že s Vaší pomocí se nám to podaří. Dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím tohoto dopisu informovali o možnostech a projektech spolupráce a zároveň Vás oslovili jako svého potencionálního partnera.

1) Kdo jsme

Jsme florbalový oddíl s kompletní věkovou strukturou hráčů, působící v Plzni od roku 1998. V současné době má oddíl 9 mládežnických a 2 družstva dospělých, tj. kolem 200 hráčů. Práce s mládeží je hlavním cílem naší činnosti. Naším dlouhodobým cílem je přivést do Plzně nejvyšší celostátní soutěže.

2) Co nabízíme

2.1) Oblast mediální reklamy

Internet, tisk, rozhlas, televize jsou každodenní součástí našeho života a do kontaktu s nimi se dostává značné množství lidí. Naskýtá se zde značné množství variant jak využít právě, Vaší reklamu. Zde jsou některé možnosti:

 • Uvedení názvu společnosti v názvu oddílu.
 • Uvedení názvu společnosti v názvu jednotlivých družstev pro danou soutěž.
 • Uvedení názvu společnosti v informačních materiálech k utkání, turnaji.
 • Uvedení partnera hlasatelem před, během, po utkání, turnaji.
 • Zvuková reklama během před, během, po utkání, turnaji.
 • Uvedení partnera na webových stránkách oddílu, proklik apod.

2.2) Oblast přímé reklamy

V oblasti přímé reklamy Vám nabízíme následující možnosti:

 • Umístění reklamního banneru v hale během utkání, turnaje.
 • Umístění reklamního banneru v městské sportovní hale trvale.
 • Umístění venkovní reklamy na ochoz městské sportovní haly.
 • Reklamní billboard u dálnice D5.
 • Reklama na dresech a týmové oblečení hráčů.
 • Reklama na mantinelech.

2.3) Družstva jako potencionální složky Vaší reklamy

Muži A
 • Národní liga - třetí nejvyšší soutěž v ČR
 • Rozsah soutěže: Čechy
 • Mezinárodní turnaje: Czech Open, South Bohemia Cup
Muži B
 • Regionální liga mužů – skupina 1
 • Rozsah soutěže: Plzeňský a Karlovarský kraj.
Junioři
 • 2. liga juniorů – skupina 1
 • Rozsah soutěže: Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký kraj.
 • Mezinárodní turnaje: Prague Games, Nisa Open, Gothia Cup
Dorost A
 • 1. liga dorostenců – skupina 1
 • Rozsah soutěže: Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký kraj. Republikové finále.
 • Mezinárodní turnaje: Prague Games, Nisa Open, Open Game, Gothia Cup
Dorost B
 • 2. liga dorostenců – skupina 1
 • Rozsah soutěže: Plzeňský, Karlovarský kraj.
 • Mezinárodní turnaje: Prague Games, Nisa Open, Gothia Cup
Starší žáci blue
 • Liga starších žáků – skupina 1
 • Rozsah soutěže: Plzeňský, Karlovarský kraj, MČR
 • Mezinárodní turnaje: Prague Games, Nisa Open, Open Game, Gothia Cup
Starší žáci white
 • Liga starších žáků – skupina 1.
 • Rozsah soutěže: Plzeňský, Karlovarský kraj, MČR
 • Mezinárodní turnaje: Prague Games, Nisa Open, Open Game, Gothia Cup
Mladší žáci blue
 • Liga ml. žáků – skupina 1
 • Rozsah soutěže: Plzeňský, Karlovarský kraj
 • Mezinárodní turnaje: Prague Games, Nisa Open, Open Game, Gothia Cup
Mladší žáci B
 • Liga ml. žáků – skupina 1
 • Rozsah soutěže: Plzeňský, Karlovarský kraj
 • Mezinárodní turnaje: Prague Games, Nisa Open, Open Game, Gothia Cup
Elévové blue, white
 • Liga elévů – skupina 1
 • Rozsah soutěže: Plzeňský, Karlovarský kraj
Přípravka blue, white
 • Liga přípravek - skupina 1
 • Rozsah soutěže: Plzeňský, Karlovarský kraj
Ženy
 • 2. liga žen
 • Rozsah soutěže: Praha a Středočeský kraj
 • Mezinárodní turnaje: South Bohemia Cup
Dorostenky
 • Liga dorostenek - skupina 1
 • Rozsah soutěže: Plzeňský, Karlovarský kraj

Výše uvedené informace jsou pouze orientační a mají Vám, potencionálním partnerům, nastínit možné způsoby spolupráce. Konkrétní obsah i formu upřesníme v následujících jednáních. V případě společného zájmu je konkrétní řešení otázkou dohody. Věříme, že Vás naše nabídka oslovila a těšíme se na případnou vzájemnou spolupráci.

S pozdravem,

FBC Plzeň

Partneři

Plze?
Plze?ský kraj
?eský florbal
MŠMT
M?stský obvod Plze? 3
M?stský obvod Plze? 1
Pešek technology
Účto 33
E.T.B. Solar
BSJ Group
Autoprodej Šrámek
Levná kanalizace
Atawa
LineaHome
SOS print
Česká obec sokolská
MCDAVID
Unihoc
Zone